Träningsupplägg för simning

Träningsupplägget formateras och individanpassas utefter personlig utveckling.